Liquid syntax error: No valid path for Include given: nil

Gemeentelijk monument restaureren?

Een gemeentelijk monument behoeft zijn unieke aanpak als u het wilt verbouwen. Of u nu een bezitter of beheerder van een gemeentelijk monument bent, u zult voor de restauratie ervan volgens bepaalde richtlijnen moeten werken. Omdat het restaureren van verschillende soorten panden dagelijkse kost voor ons is, weten wij al in een vroeg stadium waar u goed aan doet.


Gemeentelijk monument versus rijksmonument?

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Gemeenten of provincies kunnen met hun monumentenlijst afwijken van de criteria voor rijksmonumenten. Voor gemeentelijke monumenten gelden grotendeels dezelfde rechten en plichten als voor rijksmonumenten. Het is echter niet mogelijk om fiscale kosten af te trekken en eveneens zijn het aantal subsidieregelingen beperkt. Op onze pagina over restauratie van een rijksmonument vindt u een overzicht van de verschillen.

Omgevingsvergunning voor gemeentelijke monumenten

Mocht u een gemeentelijk pand willen renoveren, is het verstandig om het pand eerst te laten inspecteren. Dit kan via de Monumentenwacht, maar wij kunnen dit ook rechtstreeks voor u doen.

Om van uw gemeente een omgevingsvergunning te krijgen - noodzakelijk voor een restauratie - kan het een voorwaarde zijn om een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren. Vanuit dit onderzoek weet u de cultuurhistorische waarde van uw monument. Zodra de bouwkundige staat van uw pand bekend is, kunt u verder met de plannen voor restauratie. Het is verstandig om uw eigen gemeente hier nauw in te betrekken, om te voorkomen dat u aan de slag gaat met een onhaalbaar project. Zoek ook uit of de gemeente een budget heeft voor de restauratie van gemeentelijke monumenten.


Wat komen wij veel tegen bij het renoveren van gemeentelijke monumenten?

De meest voorkomende soorten renovatie hebben wij beschreven op onze 'werkzaamheden pagina's'. Hier gaan wij dieper in op de specifieke soorten renovatie van daken, constructies en plafonds, gevels, houtwerk en kozijnen.

Wat wilt u renoveren aan uw gemeentelijk monument?

Graag gaan wij met u het gesprek aan over de kansen voor de renovatie en/of restauratie van uw gemeentelijk monument. Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op voor een afspraak. Bezoek ook onze pagina’s met gedetailleerde informatie over dak-, plafond- en constructierenovatie, gevelrenovatie en -restauratie, houtwerkrenovatie en -restauratie of de pagina over kozijnrenovatie en –restauratie.

Wij beschrijven op onze website de meest voorkomende problemen. Het kan dus zijn dat uw probleem niet benoemd wordt. Graag vernemen wij uw specifieke renovatie- of restauratiewens.